Gedragsregels

                    

Algemeen

Oranje-Blauw'14 wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil Oranje-Blauw'14 vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden bij vv Oranje-Blauw'14….

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
 • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

 Voor vrijwilligers…

 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen Oranje-Blauw'14. Je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur. In geval van jeugd tevens aan de ouders.
 • Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn!
 • Je bent als laatste gebruiker van een wedstrijd op halve velden verantwoordelijk voor het opruimen van de doeltjes. Zet de losse doeltjes op de daarvoor aangewezen plaats. Vraag hulp als je alleen bent.
 • De grote losse doelen moeten met voldoende mensen verplaatst worden. Ook hier hebben we diverse reparaties moeten uitvoeren door onkundig gebruik.
 • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen op de sportvelden en verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
 •  Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. Als leider of trainer van jouw team ga je altijd als laatste weg.
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden tot dat alle spelers gereed zijn. Als leider of trainer ga je altijd als laatste weg.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Dit samen met het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer.
 • Na de trainingen in de avonduren, de veldverlichting na de laatste training direct uitschakelen.
 • Motiveer de teamleden bij andere verenigingsactiviteiten dan voetbal.

 Voor ouders en verzorgers…

 • Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden.
 • Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouder/verzorger van toepassing.
 • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en gaat niet op het veld staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • Oranje-Blauw'14 heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 • Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

Voor senioren…

Senioren dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.

Algemene regels voor het sportcomplex

Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

 • Ruim je eigen rommel op.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Fietsen en brommers worden in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcentrum.
 • Vermijd bij het verlaten van het sportcomplex geluidsoverlast.

Straffen…

Het bestuur van Oranje-Blauw'14 gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met pas­sende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het voetbalbestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap).

Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de vv Oranje - Blauw '14 statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Tot slot …

Het klinkt misschien bureaucratisch wat hierboven allemaal staat, maar als we goed met elkaar en met de materialen omgaan, dan zal iedereen met plezier op ons sportpark zijn of haar hobby’s kunnen uitvoeren. Wij wensen jullie weer een gezellig en sportief seizoen toe.

 

 

   
   
   
© vv Oranje - Blauw '14 is ontstaan op 1 juli 2014 na een fusie tussen vv Chrislandia uit Heijningen en vv Oudemolen uit Oudemolen.